Experiencia:
200x - Server PVP
300x - Server VIP
Drop: 40x
Max Level: 400
Max Master Reset: 500
Skill Master Tree: 100%
Puntos x Reset: puede ser 2 x level y 3 x level dl
Max Reset: 500 (Recompensa: 100wc por cada Reset)